Str. główna

Ewangelia na dziś

Łk 1, 26-38 Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź poz... Czytaj całość
Kurs dla kandydatów i ministrantów, 25-27.XI.16


img_20161127_100914-min.jpg


Wszystko zaczęło się od rozmowy z Księdzem Proboszczem, który zastanawiał się, co zrobić, aby zachęcić młodszych chłopców do służby przy ołtarzu, a tych którzy już są ministrantami, aby na nowo rozpalić w nich gorliwość. Ksiądz Proboszcz zaproponował nam, animatorom, abyśmy pomogli mu poprowadzić kurs dla kandydatów i ministrantów. Ustalił z nami termin kursu: 25 do 27 listopada br.

Ks. Proboszcz podzielił między nas działy, za które każdy z nas był odpowiedzialny i zobowiązał nas do przygotowania się oraz do przygotowania naczyń liturrgicznych, szat, ksiąg, i innych rzeczy związanych z tym, o czym każdy z nas miał mówić (później Ks. Ignacy sprawdził naszą wiedzę i przygotowanie do wykładów : ) i doradził, co zrobić, aby zajęcia były ciekawe).

W piątek, 25 listopada, do godz. 16.00 już wszyscy chłopcy, którzy bardzo chcieli wziąc udział w kursie, byli zakwaterowani na probostwie. Spotkanie organizacyjne odbyło się w refektarzu, gdzie Ks. Proboszcz z uczestnikami kursu ustalał zasady obowiązujące w czasie jego trwania.  Wieczorem wzięliśmy udział we Mszy św. Następnie była kolacja i zajęcia.

Pierwszy wykład był o tym, jak się zachować w zakrystii przed Mszą św. i nabożeństwem;  że trzeba znać na pamięć modlitwę przed i po służeniu; sprawa ubioru (buty), ciepły sweter, składanie ubrań ministranckich; zapisywanie swojej obecności. Pokazywaliśmy szaty liturgiczne kapłana do Mszy św. i do nabożeństw. Piątek zakończyliśmy  Apelem Jasnogórskim.

Czytaj całość
 
Rozpoczął się Adwent 2016
20161126_105457-min.jpg

Adwent

            To czas, w którym uczymy się oczekiwać, patrzeć z nadzieją w przyszłość, przygotowywać się na spotkanie. Oczekujemy spotkania z Chrystusem w świętowaniu Bożego Narodzenia, ale też uświadamiamy sobie, że wierzyć oznacza oczekiwać na ostateczne spotkanie, gdy Chrystus przyjdzie w chwale. Pomiędzy jednym i drugim przyjściem – historycznym (ponad 2000 lat temu) i ostatecznym (u kresu dziejów) dokonuje się Jego przychodzenie – w codziennych wydarzeniach, w słowie Bożym, Eucharystii, w drugim człowieku. 

Od poniedziałku  dzieci, młodzież i dorosłych zapraszamy do udziału we Mszach św. ku czci Najświętszej Maryi Panny – w tzw. roratach. Dzieci prosimy, aby na roraty przychodziły z lampionami. Rodziców prosimy, aby zadbali o bezpieczną drogę dzieci do i z kościoła. Tegoroczne roraty będą wprowadzeniem w rok jubileuszu 25-ciolecia  naszej diecezji i przybliżać będą dzieje naszego Kościoła lokalnego

Wraz z rozpoczęciem adwentu rozpoczyna się nawiedzenie rodzin przez poświęcone adwentowe obrazy. Niech przyjęcie tego obrazu w naszym domu stanie się okazją do spotkania się na wspólnotowej, rodzinnej modlitwie, przygotowującej nasze serca na przyjście i zamieszkanie w nich Zbawiciela. W intencjach wszystkich rodzin parafii, w kolejne niedziele adwentu, odprawiane będą Msze święte.

Czytaj całość
 
Akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

plakat_jezus_w_koronie.jpg

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

     Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! W Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, oto my, Polacy, stajemy przed Tobą [wraz ze swymi władzami duchownymi i świeckimi], by uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród.

     Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie.

Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłością wołamy: Króluj nam Chryste!

– W naszych sercach  – Króluj nam Chryste!

– W naszych rodzinach – Króluj nam Chryste!

– W naszych parafiach – Króluj nam Chryste! ...

 
Czytaj całość
 
Gdzie Bóg płacze, świat milczy, Ty działaj

przesladowani1 001-min.jpg

     W niedzielę, 13 listopada, w Kościele obchodzony jest VIII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Dzień ten dedykowany jest naszym siostrom i braciom żyjącym w Iraku. Docierające do nas informacje o ciągłych zamachach i śmierci niewinnych, a także obrazy z obozów dla uchodźców, nie pozwalają nam pozostać obojętnymi. Temat Iraku podejmowany jest po raz kolejny, ponieważ chrześcijanie na tamtym terenie są niemal na granicy zniknięcia. Z 1,5 miliona w 2002 roku dzisiaj jest ich ok. 250 tysięcy i co roku ok. 40 tysięcy zmuszonych jest do opuszczenia swoich domów i ojczyzny. O pomoc dla nich zwraca się do nas ks. prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Waldemar Cisło – Dyr. Sekcji Polskiej Stow. Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

W dzisiejszą niedzielę - 13 listopada - przy wyjściu z kościoła młodzież ze Szkolnego Koła Caritas  zbierać będzie ofiary na ten cel.

Za każdy wyraz solidarności z naszymi prześladowanymi za wiarę braćmi i siostrami składamy serdeczne Bóg zapłać!


Czytaj całość
 
Modlitwa za zmarłych - oktawa uroczystości Wszystkich Świętych

W urdsc_5360-min.jpgoczystość Wszystkich Świętych miało miejsce tradycyjne nabożeństwo za zmarłych, które rozpoczęliśmy w kościele o godz. 15.00, a następnie  w procesji udaliśmy się na cmentarz, aby modlić się nad grobami naszych bliskich zmarłych.

We Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – Dzień Zaduszny Kościół wspomina wszystkich, którzy w czyśćcu pokutują za swoje grzechy. Aby przyjść im
z pomocą przedstawia Panu Bogu modlitwy i odpusty zyskane przez żyjących, a nade wszystko Ofiarę Chrystusa, uobecniającą się we Mszy Święt
ej. Za zmarłych „zalecanych” przez całą oktawę Uroczystości Wszystkich Świętych – do 8 listopada - modliliśmy się podczas nabożeństw o godz. 17.30.

 

Niejednokrotnie zastanawiamy się: Dlaczego modlimy się za zmarłych? Dlaczego modlimy się do Świętych? Z kilku powodów.

 Po pierwsze: Bo wierzymy, że śmierć nie jest końcem ludzkiego życia, ale przejściem z tego ziemskiego życia do życia w innym wymiarze. Zmarli (dla nas) żyją może w bardziej właściwym sensie tego słowa. Bóg jest Bogiem żyjących, nie umarłych. Przypomniał, a raczej pouczył nas o tym sam Pan:

„A co do zmartwychwstania umarłych, nie czytaliście, co wam Bóg powiedział w słowach:  Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba? Bóg nie jest [Bogiem] umarłych, lecz żywych»” (Mt 22:31-32 BT).

Czytaj całość
 
 
Stowarzyszenie IGNIS
Zycie muzyczne parafii
                                                       Copyright © 2009 - 2013 Rzymskokatolicka Parafia NMP Królowej Polski                                         do góry